Szkolenia

Kancelaria organizuje szkolenia z wybranych dziedzin prawa, skierowane do zamkniętych grup słuchaczy.

Ofertę kierujemy głównie do Klientów prowadzących działalność gospodarczą, a także pełniących funkcje w zarządach spółek prawa handlowego bądź zajmujących stanowiska kierownicze.

Szkolenia odbywają się w siedzibie Kancelarii (sala do 20 osób), ewentualnie także w miejscu prowadzenia działalności przez Klienta.

W celu ustalenia możliwości przeprowadzenia szkolenia z danego tematu, którym zainteresowany jest Klient, należy się skontaktować z Kancelarią LEX SERVICE w celu omówienia szczegółów, w tym : tematyki szkolenia, liczby słuchaczy, terminu, miejsca itd.