Efektywne dochodzenie odszkodowań – Śląsk (w tym Katowice i Bielsko) oraz cała Polska

dochodzenie odszkodowań śląsk

Dochodzenie odszkodowań jako usługa świadczona przez Kancelarię polega na podejmowaniu stosownych czynności prawnych wobec podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody, jak również zobowiązanych do jej naprawienia, likwidacji, w tym od firm ubezpieczeniowych. Oferta Kancelarii skierowana jest także do osób, które uzyskały rażąco niskie odszkodowanie, a także którym odmówiono wypłaty odszkodowania.

Miałeś wypadek, Twoje mienie uległo zniszczeniu lub kradzieży, poniosłeś konsekwencje błędu medycznego, Twoją nieruchomość obciążają linie przesyłowe, itd… DZWOŃ i poznaj swoje prawa i możliwości w zakresie przysługującego Ci świadczenia (odszkodowanie, zadośćuczynienie, renta). 
P A M I Ę T A J : aktywne dochodzenie swoich praw, to najczęściej znaczące zwiększenie zakresu uzyskanych świadczeń. Nie bądź bierny, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. 

Kancelaria świadczy pomoc podmiotom poszkodowanym m.in. w następujących przypadkach:

 • szkód powstałych w wyniku wypadków komunikacyjnych (z OC sprawcy, również dla osób będących pasażerami samochodu, którego kierowca ponosi winę za wypadek, a także dla pieszych i rowerzystów),
 • wypadków i urazów w życiu codziennym,
 • wypadków przy pracy, w tym także w rolnictwie,
 • błędów medycznych,
 • szkód na mieniu (zalania, zniszczenia itp.),
 • odszkodowań z tytuły czynów niedozwolonych;
 • odszkodowań związanych z urządzeniami przesyłowymi.

Odszkodowanie za opóźnienie w locie

odszkodowanie za opóźnienie w locie śląskMożna również skorzystać z pomocy prawnej Kancelarii w dochodzeniu odszkodowań za opóźnienie lotu cywilnym samolotem pasażerskim. Dotyczy to zarówno podróży w celach biznesowych, jak i prywatnych, w tym lotów turystycznych.

W przypadku poszkodowania osoby, poza typowym odszkodowaniem, należne możliwe świadczenia to także:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie fizyczne, psychiczne,
 • zwrot kosztów leczenia,
 • zwrot kosztów poniesionych na leki i rehabilitację,
 • wyrównanie z tytułu utraconego dochodu,
 • koszt poniesiony na opiekę osób trzecich,
 • renta wyrównująca w przypadku niezdolności do podjęcia pracy.

Dochodzenie odszkodowań (na Śląsku, w tym w Katowicach i Bielsku-Białej oraz wobec podmiotów z całego kraju) prowadzimy zarówno na gruncie polubownych negocjacji ze stroną zobowiązaną, jak również na drodze postępowania sądowego, poprzez profesjonalnych pełnomocników z doświadczeniem w przeprowadzaniu spraw o takim charakterze. Bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Zapraszamy na wstępną, darmową konsultację.

LEX SERVICE – skuteczne dochodzenie odszkodowań. Skontaktuj się!