Zakładanie, przekształcanie i likwidacja spółek

Z związku z obsługą spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy usługi polegające na:

  • zakładaniu i rejestracji spółek prawa handlowego,
  • zmiany umów i statutów spółek oraz rejestracja zmian w KRS,
  • rozwiązywaniu i likwidacji spółek,
  • przekształceniach i podziałach spółek,
  • analizie i opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych.