Stała obsługa prawna

W ramach stałej obsługi prawnej, Kancelaria Lex Service świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną Klientów indywidualnych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów, w tym instytucji samorządowych, których zakres uzależniony jest od potrzeb danego Klienta.

Stała obsługa prawna obejmuje m.in.:

  • udzielanie porad prawnych związanych z bieżącą działalnością Klienta,
  • sporządzanie pism sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami publicznymi,
  • opiniowanie i przygotowywanie umów, statutów, regulaminów,
  • sporządzanie opinii prawnych oraz informacji w zakresie stosowania prawa,
  • udzielanie informacji prawnych o zmianach w obowiązujących przepisach prawa,
  • reprezentowanie Klienta w sporach z dłużnikami,
  • reprezentowanie Klienta przed sądami, organami administracji, a także występowanie w sprawach przed organami egzekucyjnymi,
  • prowadzenie spraw pracowniczych,
  • windykację wierzytelności.

obsługa prawna firm śląskObsługa prawna obejmuje także m.in. konsultacje w oddziale lub siedzibie Klienta (możliwe świadczenie usług prawnych w formie dyżurów), udzielanie bieżących porad w formie korespondencji mailowej i konsultacji telefonicznych.

Stała obsługa prawna jest realizowana na podstawie umowy, którą Kancelaria zawiera ze swoimi Klientami. Treść umowy jest zawsze dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia korzystne warunki współpracy z Kancelarią i możliwość skorzystania z pomocy prawników w każdym czasie.