Dochodzenie wierzytelności, windykacja – Bielsko, Katowice i inne miasta

Kancelaria LEX SERVICE świadczy usługi windykacji, związane z dochodzeniem wierzytelności należnych Klientowi, w formie trzech postępowań tj. przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego. W zależności od uzyskanego efektu jak i etapu sprawy w momencie skierowania do Kancelarii, dany etap może być stosowany wybiórczo, bądź kolejno każdy z nich.

Skuteczna windykacja – Śląsk (Katowice, Bielsko) i cały kraj

windykacja śląskPostępowanie przedsądowe to głównie działanie polubowne, mające na celu uzgodnienie z dłużnikiem terminu i formy spłaty zadłużenia. Czynności te podejmowane są zazwyczaj poprzez sporządzenie wezwania do zapłaty, ewentualny kontakt telefoniczny z dłużnikiem, a kończoną się otrzymaniem od dłużnika przyrzeczenia spłaty długu lub zawarciem pisemnej ugody obejmującej wszystkie ustalenia związane z całkowitym zaspokojeniem wierzyciela.

W ramach polubownego dochodzenia należności od tzw. dłużnika biznesowego uwzględnia się zachowanie jak najlepszych relacji handlowych miedzy dłużnikiem a naszym Klientem, tak aby możliwa była kontynuacja dotychczasowych stosunków w ramach prowadzonych działalności gospodarczych.

Postępowanie sądowe zainicjowane jest sporządzeniem i wniesieniem w imieniu Klienta pozwu obejmującego dochodzoną wierzytelność. W ramach tego postępowania, Kancelaria świadczy pełną reprezentację Klienta przed sądem, aż do zapadnięcia w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia.

Postępowanie egzekucyjne stanowi często naturalną konsekwencję wniesienia pozwu do sądu i otrzymaniem tytułu wykonawczego. Nasza Kancelaria ściśle współpracuje z kancelarią komorniczą, w której toczy się egzekucja, co zapewnia możliwie najlepszy efekt w postępowaniu egzekucyjnym.

LEX SERVICE zapewnia obsługę prawną windykacji na Śląsku, w Bielsku i w Katowicach, a także terenie całego kraju, zarówno na rzecz podmiotów gospodarczych, jak i instytucji oraz osób fizycznych.

Kancelaria LEX SERVICE z Bielsko Białej – skuteczna windykacja. Sprawdź!