Opinie prawne

Na zamówienie Klienta Kancelaria sporządza opinie prawne jako dokument analityczny związany z praktycznymi problemami prawnymi dotyczącymi jednostkowej sprawy lub konkretnego przypadku.

Opinia prawna ma na celu m.in. wyjaśnianie problemów prawnych, proponowanie rozwiązań, w tym wariantowych, jak np.:

  • wskazywać propozycje procedur prawnych pozwalających doprowadzić do osiągnięcia założonego celu,
  • przedstawiać kwalifikację konkretnego stanu faktycznego w świetle ustaw, orzecznictwa, publikacji prawnych,
  • przedstawiać analizę prawną dokumentu, jak decyzja, umowa, oświadczenie, itd.,
  • interpretować przepisy normatywne i wysnuwać skutki prawne wedle danej interpretacji,
  • przedstawiać szczególny pogląd na sprawę rozpatrywaną przed sądem w celu pomocy w bardziej obiektywnym jej rozpoznaniu, z uwzględnieniem poglądów oraz argumentów nie przedstawionych w postępowaniu przez strony.