Sporządzanie pism i dokumentacji prawnej

Kancelaria świadczy usługi w zakresie sporządzania pism:

  • procesowych,
  • przedsądowych,
  • dokumentów urzędowych,
  • umów itd.

Profesjonalnie przygotowany dokument prawny to nie tylko odpowiednio zabezpieczony interes Klienta, ale także zwiększona szansa uzyskania maksymalnego efektu w danej sprawie, pomyślnego zakończenia sprawy oraz oszczędność czasu (np. uniknięcie braków formalnych).

Kancelaria przygotowując pisma procesowe, zapewnia także zachowanie narzuconych terminów zawitych/prekluzyjnych, co nie naraża Klienta na ujemne skutki prawne wynikające z ich niedotrzymania.