Postępowanie ugodowe

Kancelaria LEX SERVICE świadczy usługi w ramach postępowań ugodowych, w których stronami jest Klient Kancelarii i podmiot będący w stosunku prawnym z Klientem.

W ostatnim okresie sporym zainteresowaniem naszych Klientów cieszy się postępowanie ugodowe z instytucjami finansowymi (banki i podobni wierzyciele). W tym zakresie nasza Kancelaria posiada duże doświadczenie i wysoką skuteczność dziania zmierzającego np. do:

  • przywrócenia wypowiedzianego kredytu,
  • zmniejszenia miesięcznych zobowiązań z tytułu rat kredytowych,
  • zawieszenia postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego prowadzonego przez wierzyciela itp.