Upadłość konsumencka, cała Polska, Śląsk (w tym Katowice i Bielsko-Biała)

Kancelaria Prawna LEX SERVICE w ramach swoich usług oferuje pełną pomoc w postępowaniu związanym z ogłoszeniem upadłości osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, tzw. upadłości konsumenckiej.

P A M I Ę T A J :  Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, to postępowanie sądowe – w związku z tym, wskazane jest korzystanie z pomocy wyłącznie prawników specjalizujących się w tej  dziedzinie prawa. Usługi naszej Kancelarii dotyczą całego postępowania upadłościowego (nie tylko sporządzenie wniosku itp.), które niejednokrotnie trwa znacznie powyżej 6 mc-y. 

upadłość konsumencka śląskUpadłość konsumencka to redukcja ( przy wyznaczeniu planu spłaty) lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej w przypadku zaistnienia niezawinionej niewypłacalności. Nasza Kancelaria zapewnia Klientowi pomoc w całym postępowaniu, począwszy od analizy sytuacji prawnej klienta, poprzez sporządzenie stosownych dokumentów do sądu, aż do umorzenia zobowiązań Upadłego.

Przesłanki upadłości konsumenckiej:

  1. Zobowiązania przekraczające dochody.
  2. Zadłużenie przekraczające wartość posiadanego majątku.
  3. Brak możliwości obsługi swoich zobowiązań – niewypłacalność
  4. Brak perspektywy na dalsze spłaty.

Przebieg postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych:

  1. Złożenie wniosku wraz ze stosownymi dokumentami w sądzie.
  2. Podjęcie przez sąd decyzji wobec wnioskodawcy –wydanej w formie postanowienia.
  3. W przypadku ogłoszenia upadłości następuje zawieszenie toczących się egzekucji komorniczych, a całość spraw związanych z zadłużeniem i ewentualnym majątkiem przejmuje syndyk.
  4. Po spieniężeniu ewentualnego majątku i sporządzeniu listy wierzycieli sąd wydaje postanowienie o umorzeniu reszty zobowiązań i opcjonalnie o ustaleniu planu spłaty (maksymalnie na 36 miesięcy).

Kancelaria prawna udziela porady co do zasadności wszczęcia postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej śląskim (i nie tylko) Klientom oraz sporządza i przygotowuje wszystkie dokumenty niezbędne w postępowaniu przed Sądem w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak również w toku właściwego postępowania upadłościowego.

LEX SERVICE – kompleksowe porady dotyczące ogłaszania upadłości konsumenckiej – cała Polska, Śląsk, Katowice, Bielsko i inne miasta.